تلفن : 05132217923 - 05132217933 - 05132217943 - 09055731686
آدرس ایمیل : nedamed98@gmail.com - info@nedamed.com
آدرس: مشهد- خیابان دانشگاه(چمران5/1)